System Administracji Szkoleniami - Panel administracyjny
Zaloguj
Identyfikator
Rodzaj studia podyplomowe
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka
 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Metody grupowe z elementami socjoterapii
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
 • Wybrane elementy arteterapii w pracy  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna (psychopedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka pedagogiczna
Liczba godzin 450 godz
Prowadzący Anna Smołyńczak Bagińska
Miejsce rozpoczęcia PCEN O/Przemyśl
Czas trwania 2020-09-19 09:00 - 14:00
Odpłatność TAK
Cena 3500 PLN
Koszty
(suma: PLN)
Maksymalna liczba zgłoszeń 35
Termin zgłoszeń
Oddział Przemyśl
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Placówki oświatowe
Obszar Dowolny
Przedmiot Dowolny
Cel
Kwalifikacje
Wyżywienie NIE
Wyposażenie -
Projekt -
Opiekun
Uwagi
Archiwum NIE
Index formy
Kategoria finansowania inna
Obsługa formy
Liczba uczestniczących 0
Koszt całkowity 0.00

Utworzenie: 2020-01-21 10:26:55 - zhamielec
Ostatnia zmiana: 2020-04-14 12:51:29 - zhamielec


Zgłoszenia (Razem: 18/0)Przenieś na formy powiązane E-mail Kontakt


Kontakty (Razem: 1)


Eksport do Excela